Stichting JeReVo

Doelstelling Stichting: De stichting heeft ten doel de recreatie en het vormingswerk in het bijzonder ten behoeven van jeugd. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer recreatie- en/of vormingscentra op te richten en te exploiteren.
Postadres stichting Jerevo: Kaai 1 b, 3257 AG Ooltgensplaat
E-mail adres voorzitter: kamphuis.fijnoord@gmail.com
E-mail adres secretaris: stichtingjerevo@gmail.com
E-mail adres penningmeester: penningmeesterjerevo@gmail.com
E-mail adres kamphuis beheerder: kamphuis.fijnoord@gmail.com
E-mail adres website beheer: penningmeesterjerevo@gmail.com